Kiskoliikenne

Kiskoliikennettä käsittelevät standardit liittyvät rataan laitteineen (rautatie-, metro- ja raitiovaunuliikenne) sekä kiskokalustoon. Alan standardisoinnista huolehtii komitea CEN/TC 256 Railway applications.

Standardisoinnin yksi päätehtävä on kulkea kohti eurooppalaisten rautatiejärjestelmien täyttä yhteensopivuutta. Tämä merkitsee sitä, että rajat ylittäviä kuljetuksia eivät hankaloita erilaiset järjestelmät, esimerkiksi merkkivaloissa tai liikkuvassa kalustossa.

Komitean työhön osallistumalla teollisuus pääsee vaikuttamaan rautateitä koskeviin vaatimuksiin. Osa komitean työkohteista liittyy rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiiviin.

Komitea on hyvin laaja, sillä on kolme alakomiteaa ja lähes 50 työryhmää. Valmiita julkaisuja on tällä hetkellä lähes 200 ja työkohteitakin yli 100. Osa työkohteista on mandatoituja eli EU:n komission toimeksiantamia.

Lisätietoja standardeista saa Yleisen Teollisuusliiton (YTL) omilta kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja