Ajoneuvoihin, liikenteeseen, kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvien standardien laadintaa Suomessa hoitavat Yhteinen Toimialaliitto (YTL) ja METSTA ry

METSTA ry:n toimialaan kuuluvat laivat ja veneet, ilmailu ja avaruus, rahtikontit, kulkuvälineet huvi- ja hyötykäyttöön sekä toimitusketjun turvallisuus.
 
YTL:n toimialaan kuuluvat tie- ja kiskoliikenne, tieajoneuvot ja kiskokalusto, logistiikka ja älykkään liikenteen järjestelmät.

Standardit laaditaan yleensä eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin tai maailmanlaajuisen järjestön ISOn teknisissä komiteoissa, mutta ajoneuvoalalla on myös pelkästään kansallisia standardeja.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja