Valaminen, takominen, lämpökäsittely

Valamiseen ja takomiseen liittyvät standardit koskevat lähinnä valujen ja takeiden mitta- ja muototoleransseja (esim. SFS-EN ISO 8062-3, SFS-EN 10243-1…2) sekä niiden rikkomatonta aineenkoetusta (esim. SFS-EN 1370, SFS-EN 10228-1…4).

Valuraudoille ja ‑teräksille on omat materiaalistandardinsa, joissa käsitellään valukappaleiden mekaanisia ominaisuuksia ja teknisiä toimitusehtoja (esim. SFS-EN 1561, SFS-EN 10293).

Takoaihioina käytettävät materiaalit ovat yleensä muokattuja teräksiä esim. nuorrutusteräksiä, joille on omat standardinsa (esim. SFS-EN 10083-3). Taestandardeissa määritellään takeessa saavutettavat ominaisuudet ja takeiden tekniset toimitusehdot (esim. SFS-EN 10250-1…4, SFS-EN 10254).

Lämpökäsittelymenetelmien alueelta on standardisoitu erityisesti lämpökäsiteltyjen pintojen testausta (esim. hiiletys- tai induktiokarkaisusyvyyden määritys).

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 77.140.80 Teräs- ja rautavalut
SFS-ICS 77.140.85 Teräs- ja rautatakeet
SFS-ICS 17.040.10 Toleranssit ja sovitteet
SFS-ICS 77.040.99 Muut aineenkoetusmenetelmät

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja