Hitsaus

Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja rakennusteollisuuteen vaikuttava osa-alue. Hitsausstandardit ovat horisontaalisia standardeja tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat tuotteista riippumattomia ja niihin viitataan lukuisissa tuotestandardeissa. Näin esimerkiksi hitsaajia ei tarvitse pätevöittää erikseen paineastioille ja teräsrakenteille. Samoin esimerkiksi hitsiluokan vaatimukset ovat samat kaikissa tuotteissa, joissa niihin viitataan.

Hitsauksen laadunhallinta

Hitsaus luokitellaan ISO 9000 mukaan erikoisprosessiksi, koska lopputulosta ei voida täydellä varmuudella todentaa. Ts. hitsin laatu saadaan aikaan tekemällä eikä tarkastamalla. Tarkastus toki lisää luotettavuutta. Tästä seuraa, että hitsaus vaatii jatkuvaa tarkkailua ja/tai dokumentoitujen toimintaohjeiden noudattamista. Tätä taustaa vasten on laadittu ISO 3834 hitsauksen laatuvaatimuksia koskeva standardisarja. Standardin noudattaminen edellyttää useiden muidenkin hitsausstandardien noudattamista. Tarvittavat teräksen hitsauksen laadunhallintaan liittyviä standardeja on koottu käsikirjaan SFS kk 66-1.

Hitsien tarkastus

Hitsien laatu määritetään tavallisesti hitsiluokalla. Standardissa SFS-EN ISO 5817 annetaan hitsiluokkien eri hitsausvirheille raja-arvot. Hitsiluokkia on kolme. B on vaativin ja D alhaisin. On otettava huomioon, ettei suoraan voida havaita hitsausvirheille asetettuja arvoja eri NDT- menetelmillä. Tätä varten tarvitaan ohjeita miten eri NDT- menetelmillä havaittuja indikaatioita voidaan verrata hitsiluokkiin ns. hyväksymisrajastandardeja. Hitsiluokat, tarkastusmenetelmät ja hyväksymisrajastandardit on koottu käsikirjaan 116-1.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 25.160 Hitsaus ja juotto

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Opetukseen tarkoitetut hitsauksen perusstandardit ja tarkastukseen löytyvät käsikirjoista 402-1 ja -2. Metsta ry on laatinut luentomateriaaliksi hitsauksen standardeja käsittelevän Powerpoint-esityksen. Tämän esityksen ja muut Metstan luentomateriaalit löydät "apua opetukseen ja oppimiseen"-sivulta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja