Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden turvallisuus

Tämä standardisointialue kattaa räjähdysvaarallisissa ilmeseoksissa käytettäväksi tarkoitettujen mekaanisten laitteiden (muut kuin sähkölaitteet) sekä suojausjärjestelmien turvallisuussuunnittelua koskevan standardisoinnin (esim. suunnittelun perusteet, syttymisriskin arviointi, suojausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus sekä erilaiset räjähdyssuojauksen kannalta tarpeelliset suojausrakenteet ja suojausjärjestelmät, tuotekohtaiset turvallisuusstandardit) sekä aineiden syttymisominaisuuksien (syttyminen, räjähdyksen eteneminen, räjähdyksen vaikutukset jne.) testausmenetelmiä käsittelevän standardisoinnin.

Räjähdysvaarallisella ilmaseoksella tarkoitetaan normaali-ilmanpaineisen ilman ja kaasun tai ilman ja pölyn muodostamaa seosta, joka paikallisten tai toiminnallisten olosuhteiden vuoksi saattaa muuttua räjähdyskelpoiseksi ilmaseokseksi. Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttyminen puolestaan aiheuttaa koko palamattoman seoksen räjähdysmäisen palamisen.

Tämän aihealueen standardisointi käsittelee pelkästään mekaanisten laitteiden (tyypillisesti koneiden) räjähdysvaaraan liittyviä kysymyksiä. Räjähdyssuojauksen perusteet esitetään standardeissa EN 1127-1 ja EN 1127-2 ja räjähdyssuojauksen perustandardit on julkaistu SFS-käsikirjasarjassa 161.

Aihealueen standardit liittyvät räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävien laitteiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n ATEX-laitedirektiviin 94/9/EY sekä joiltain osin myös koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY.

Standardit laaditaan komiteoissa CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres. Explosion prevention and protection ja IEC SC 31M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres. Lisäksi tuotekohtaiset CEN/TC:t saattavat laatia tuotekohtaisia tämän alueen turvallisuusstandardeja.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 13.320 Räjähdysten torjunta

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:
Koneturvallisuus
Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden turvallisuus

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja