Ergonomia

Tämä standardisointialue kattaa ergonomisten perusperiaatteiden ja vaatimusten standardisoinnin.
Aihealue käsittelee työjärjestelmien, tuotteiden ja työympäristöjen (mukaan lukien koneet, henkilönsuojaimet, ohjelmistot, ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutus) ergonomista suunnittelua tuotteiden tai järjestelmien käyttäjien terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä (työ)järjestelmän kokonaissuorituskyvyn optimoimiseksi.
Ergonomiset periaatteet sisältävät terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäksi myös käytettävyyteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat.

Osa tämän aihealueen standardeista liittyy koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (B-tyypin standardeja) ja osa henkilönsuojaimien suunnittelua koskevaan EU:n henkilönsuojaindirektiiviin 89/686/ETY.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:
Koneturvallisuus
Tietotekniikan ergonomia

Koneturvallisuuden ja ergonomian Top 10 SFS:n kotisivuillaStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja