Nanoteknologia

Nanoteknologiat ovat nopeasti kehittyvä tieteen, teknologian ja innovaation alue. Nanoteknologioissa käsittellään nanometrimittakaavassa (1 nm = 0,000000001 m) kehitettäviä ja valmistettavia materiaaleja ja nanopartikkeleita. Nanotieteet ja -teknologiat tähtäävät materiaalin käyttäytymisen ja rakenteen ymmärtämiseen ja hallintaan atomien ja molekyylien tasolla. Nämä uudet tekniikat ovat johtamassa uusien ilmiöiden ja ominaisuuksien hyödyntämiseen. Myös nanomateriaalien ja -rakenteiden erityisiin ominaisuuksiin liittyvät mahdolliset riskit on tiedostettava.

Tällä hetkellä ei voida täysin tyhjentävästi ennustaa kaikkia mahdollisia sovellusalueita. Kuitenkin merkittäviä vaikutuksia on odotettavissa mm. seuraavilla aloilla:
 • Lääketieteelliset sovellukset
 • Tieto-ja viestintätekniikka
 • Energian tuotanto ja varastointi
 • Materiaalitiede / Kemiantekniikka
 • Valmistus
 • Elintarvikkeet, kosmetiikka, vesi- ja ympäristötekniikka
 • Turvallisuus.


Vaikka tämä teknologian ala on kehittynyt nopeasti ja monia kaupallisia nanoteknologiaa hyödyntäviä tuotteita on jo käytössä ja markkinoilla, niiden ominaisuuksia ja vaikutuksia turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön ei vielä täysin tunneta.

Jotta nanoteknologian kaupalliset mahdollisuudet voidaan hyödyntää, teollisuus ja yhteiskunta tarvitsee luotettavia kvantitatiivisia karakterisointimenetelmiä sekä mittaustekniikoita, jotka toimivat tulevaisuuden tuotteiden ja palvelujen kilpailukyvyn ja luotettavuuden perustana. On kehitettävä metrologiaa ja standardeja, joilla voidaan helpottaa teknologian nopeaa kehitystä sekä tarjota käyttäjille tarvittava näyttö sovellusten prosessi- ja tuoteominaisuuksista.

 • Nanoteknologiaan liittyvää standardisointia tehdään komiteoissa CEN/TC 352, IEC/TC 113 ja erityisesti ISOn kansainvälisessä komiteassa ISO/TC 229 Nanotechnologies. Nanoteknologiaan liittyvä standardisointi on keskittynyt erityisesti seuraaviin aihealueisiin:
 • terminologia ja nimikkeistö
 • mittaus- ja karakterisointimenetelmät
 • terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat
 • nanomateriaalit.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja