Rakenneteräkset

Rakenneteräkset ovat kenties maailman käytetyin yksittäinen materiaaliryhmä. Rakenneteräkset ovat seostamattomia tai niukasti seostettuja teräksiä, joiden hiilipitoisuus on noin 0,12...0,20 % ja niitä valmistetaan suurtuotantona. Rakenneteräksien käyttökohteita löytyy kaikkialta ympäristöstämme, mm. siltojen ja rakennusten runkorakenteissa, erilaisissa koneissa ja laitteissa rungoissa jne.

Rakenneteräksiä valmistetaan levyinä ja nauhoina, tankoina, profiileina, takeina ja valuina.
Keskeisiä rakenneteräksiä koskevia materiaalistandardeja ovat mm.:
 
 • SFS-EN 10025-1 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10025-2 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10025-3 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10025-4 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 4: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10025-5 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10025-6 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 6: Nuorrutetut lujat levytuotteet. Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10210-1 Kuumamuovatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10219-1 Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10225 Hitsattavat rakenneteräkset offshore-rakenteisiin. Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10248-1 Kuumavalssatut seostamattomat paalutuslevyterästuotteet. Osa 1: Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10249-1 Kylmämuovatut seostamattomat paalutuslevyterästuotteet. Osa 1: Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 10250-2 Terästakeet yleiseen käyttöön. Osa 2: Seostamattomat laatu- ja erikoisteräkset
 • SFS-EN 10277-2 Kirkkaat terästangot. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Yleiset rakenneteräkset
 • SFS-EN 10293 Yleiset valuteräkset


Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 77.140.10 Lämpökäsiteltävät teräkset
SFS-ICS 77.140.75 Teräsputket erikoiskäyttöön
SFS-ICS 77.140.70 Teräsprofiilit
SFS-ICS 77.140.85 Teräs- ja rautatakeet
SFS-ICS 77.140.80 Teräs- ja rautavalut

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta:

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja