Betoni- ja jänneteräkset

Betoniterästen eurooppalaisesta standardisoinnista vastaa ECISS/TC 19 Concrete reinforcing and prestressing steels. Properties, dimensions, tolerances and specific tests. Betoniterästen kansainvälisestä standardisoinnista vastaa ISO/TC 17/SC 16 Steels for the reinforcement and prestressing of concrete.

Betoniteräkset ovat olennainen osa kantavia betonirakenteita. Betonin vetolujuus on vain noin 10% puristuslujuudesta, joten veto- ja leikkausjännitykset otetaan vastaan betoni- ja jänneteräksillä.
Tämä standardisointialue kattaa betoni- ja jänneteräkset mukaan lukien niiden testausmenetelmät.

Eurooppalaisen (CEN) betoni- ja jänneterästen tuotestandardien kattavuus (M/115):

Materiaali
Tuotteet ja niiden käyttötarkoitus
Seostamaton tai seosteräs,
ruostumaton teräs,
sinkitty teräs, epoksipinnoitetut teräkset
Betoniteräkset:
  • langat, tangot
  • hitsatut verkot
  • kuviotu metallinauha
  • ansasraudoite
 Kuumasinkitty teräs, seostamaton
tai seosteräs
Jänneteräkset:
  • langat, punokset, tangot
  • jännekaapelit
 
Muovi, teräs
Putket ja suojukset


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja