Teräkset

Teräksiä ja terästuotteita koskevat standardit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:

 • perusstandardit (terminologia, määritelmät, nimikkeet jne.)
 • testaus- ja tarkastusmenetelmät (näytteenotto, rikkova ja rikkomaton aineenkoetus, kemiallinen analysointi jne.)
 • tuotestandardit (materiaalistandardit, joissa tuotteiden tekniset toimitusehdot ja ominaisuudet kuvataan, mitta- ja muototoleranssit jne.)


Oheisessa esitteessä on lisätietoa eri tyyppisistä teräksiin liittyvistä standardeista sekä materiaalistandardien sisällöstä ja rakenteesta.

Teräksiä koskevia standardeja on laadittu mm. seuraavilta alueilta:
 • yleiset asiat (terminologia, määritelmät, nimikkeet, tunnukset, ainestodistukset)
 • aineenkoetus ja kemiallinen analysointi
 • rakenneteräkset
 • betoni- ja jänneteräkset
 • lämpökäsiteltävät ja seosteräkset (esim. ruostumattomat teräkset)
 • langat ja valssilangat
 • painelaiteteräkset
 • sähkötekniset teräkset
 • pinnoittamattomat ja pinnoitetut ohutlevyteräkset
 • putket, putkenosat ja liittimet
 • takeet ja valut.


Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 77.080.01 Rautametallit, yleistä
SFS-ICS 77.140 Rauta- ja terästuotteet

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja