Aineenkoetus

Rikkova aineenkoetus

Metallisten materiaalien aineenkoetus on pitkälti standardisoitu kansainvälisillä standardeilla. Metallisten materiaalien mekaanisia ominaisuuksia testataan mm. seuraavilla standardisoiduilla menetelmillä:

  • vetokokeet, joilla testataan materiaalin lujuutta (esim. SFS-EN 10002-1, ISO 6892‑1)
  • teknologiset kokeet, esim. erilaiset putkien taivutus-, litistys- ja kartiolaajennuskokeet, joilla testataan materiaalin muovattavuutta (esim. SFS‑EN ISO 8491)
  • kovuuskokeet, joilla testataan materiaalin kovuutta (esim. SFS-EN ISO 6508-1)
  • iskusitkeyskokeet, joilla testataan materiaalin sitkeyttä (esim. SFS-EN 10045-1, ISO 148‑1)
  • väsytyskokeet, joilla testataan materiaalin väsymiskestävyyttä (esim. ISO 1099).

Rikkomaton aineenkoetus

Rikkomatonta aineenkoetusta voidaan tehdä usealla eri menetelmällä. Tärkeimmät ovat silmämääräinen tarkastus, radiografinen kuvaus, ultraäänitarkastus, magneettijauhetarkastus, tunkeumanestetarkastus, pyörrevirtatarkastus ja akustinen emissio.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 77.040.01 Metallien aineenkoetus, yleistä
SFS-ICS 77.040.10 Metallien rikkova aineenkoetus
SFS-ICS 77.040.20 Metallien rikkomaton aineenkoetus (NDT)
SFS-ICS 77.040.30 Metallien kemiallinen analysointi
SFS-ICS 19.100 Rikkomaton aineenkoetus
SFS-ICS 77.040.99 Muut aineenkoetusmenetelmät

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja