Valimokoneet

Valimoissa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusstandardeja laaditaan komiteassa CEN/TC 202. Näitä ovat mm. valujen suihkupuhdistuksessa, painevalussa, muottien ja keernojen valmistuksessa käytettävät laitteet sekä valusangot ja kaatolaitteet.

Tämän aihealueen standardit liittyvät koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (C-tyypin standardeja).

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 25.120.30 Muovauslaitteet

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja