Työstökoneet

Koneita koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n konedirektiivissä (98/37/EY). Koneen valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa koneen täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.

Puuntyöstökoneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 142 Woodworking machines. Safety. Komitean toimialue kattaa puuntyöstökoneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 31 kappaletta, esim. EN 1870-1 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 1: Pöytäpyörösahat (liukupöydällä tai ilman) sekä tarkistus- ja rakennussahat.

Metallintyöstökoneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 143 Machine tools. Safety. Komitean toimialue kattaa metallintyöstökoneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 10 kappaletta, esim. EN 12622 Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Hydrauliset särmäyspuristimet

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja