Työstökoneet

Koneita koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n konedirektiivissä (98/37/EY). Koneen valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa koneen täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.

Puuntyöstökoneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 142 Woodworking machines. Safety. Komitean toimialue kattaa puuntyöstökoneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on yli 30 kappaletta, esim. EN 1870-1 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 1: Pöytäpyörösahat (liukupöydällä tai ilman) sekä tarkistus- ja rakennussahat.

Metallintyöstökoneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 143 Machine tools. Safety. Komitean toimialue kattaa metallintyöstökoneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja