Trukit

Tämä standardisointialue kattaa sekä moottorikäyttöiset sekä käsitoimiset trukit (kuten haarukkatrukit, kurotustrukit, ilman kuljettajaa olevat trukit, vetotrukit, maastotrukit ja lavasiirtovaunut) sekä niiden komponentit lukuun ottamatta ensisijassa maansiirtoon tai tiekuljetuksiin tarkoitettuja trukkeja.

Osa tämän aihealueen standardeista liittyy koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (C-tyypin standardeja) ja räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävien laitteiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n ATEX-laitedirektiviin 94/9/EY. Standardit laaditaan komiteoissa ISO/TC 110 Industrial trucks ja CEN/TC 150 Industrial trucks. Safety.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:
Koneturvallisuus

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja