Teollisuusventtiilit

Eurooppa edustaa noin 40% teollisuusventtiilien kokonaismarkkinoista maailmassa.  Aiemmin hyvin hajanainen Euroopan venttiiliteollisuus on keskittynyt viime vuosina. Nykyisin venttiilivalmistajat ovat usein osa kansainvälisiä yhtiöitä ja ovat laajasti edustettuina eri Euroopan maissa. Teollisuusventtiilien markkinat ovat kansainväliset. Suomessa on useita merkittäviä venttiilivalmistajia.

Teollisuusventtiilit kuuluvat kahden EU:n direktiivin soveltamisalaan: Painelaitedirektiivi 97/23/EY (the Pressure Equipment Directive, PED) ja Rakennustuotedirektiivi 89/106/EY (the Construction Product Directive, CPD).  Näiden direktiivien tarkoitus on korvata kansalliset säädökset eurooppalaisilla säädöksillä, kaataa kaupan esteitä ja parantaa turvallisuutta Euroopan Unionin sisällä.

Teollisuusventtiileitä koskevat standardit laatii tekninen komitea CEN/TC 69 Industrial valves. Alan kansainvälistä standardisointia hoitaa ISO:n tekninen komitea ISO/TC 153 Valves. Tärkeitä standardeja ovat mm. EN 12266-sarja, joka koskee venttiilien testaamista ja EN 12516, joka antaa venttiileitä koskevia lujuuslaskentaohjeita.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja