Rakennus-, kaivos- ja tienhoitokoneet

Tämä standardisointialue kattaa:
  • rakennustyömailla (talonrakennus, maanrakennus, tienrakennus jne.) käytettävät koneet ja laitteet (ei kuitenkaan mm. nostureita, henkilönostolaitteita, trukkeja eikä rakennushissejä)
  • kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa käytettävät koneet ja laitteet (sekä hiilikaivokset että muut kaivokset) lukuun ottamatta öljyn ja kaasun etsinnässä käytettäviä koneita
  • tien talvikunnosspidossa ja tienvarsialueiden kunnossapidossa käytettävät koneet ja laitteet (kiinnityspisteiden yhteensopivuus, terminologia ja suoritusarvojen testaus).
Osa tämän aihealueen standardeista liittyy koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (C-tyypin standardeja) ja räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävien laitteiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n ATEX-laitedirektiviin 94/9/EY.

Standardit laaditaan seuraavissa komiteoissa:

  • ISO/TC 82 Mining
  • ISO/TC 127 Earth-moving machinery
  • ISO/TC 195 Building construction machinery and equipment
  • CEN/TC 151 Construction Equipment and Building Material Machines. Safety Secretariat
  • CEN/TC 196 Machines for underground mining. Safety
  • CEN/TC 337 Snow clearing equipment and road service area maintenance equipment. Functional aspects

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Rakennusaineteollisuuden koneet

Tämä standardisointialue kattaa rakennusmateriaalien (lasituotteet, betonituotteet, kivituotteet) valmistamisessa tai työstämisessä käytettävät koneet ja laitteet. Tämän aihealueen standardit liittyvät koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (C-tyypin standardeja).

Standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 151 Construction Equipment and Building Material Machines. Safety.


Katso myös:
koneturvallisuusStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja