Pumput ja kompressorit

Pumput

Suomessa on useita pumppuvalmistajia. Pumppu-alalla tehdään standardisointia koskien termistöä, suunnittelua, testausta ja turvallisuutta. Standardisointia tehdään läheisessä yhteistyössä eurooppalaisen pumppuvalmistajien järjestön EUROPUMPin kanssa. Tärkeitä standardeja ovat mm. EN ISO 9906, joka koskee rotodynaamisten pumppujen testausta sekä EN 809, joka koskee pumppujen turvallisuusvaatimuksia.

Pumppustandardeja pyritään yhdenmukaistamaan konedirektiivin (98/37/EY) ja painelaitedirektiivin  (94/9/EY) kanssa. Lisäksi EUn antama mandaatti M136 talousveden käsittelystä liittyen rakennustuotedirektiiviin (89/106/EY) vaikuttaa pumppustandardeihin.

Pumppuja koskevat standardit laatii tekninen komitea CEN/TC 197 Pumps. Alan kansainvälistä standardisointia hoitaa ISO:n tekninen komitea ISO/TC 115 Pumps.

Kompressorit

Kompressorien standardisointia tekee tekninen komitea CEN/TC 232 Compressors, vacuum pumps and their systems. Komitea on julkaissut tähän mennessä kolme standardia koskien kompressorien ja tyhjöpumppujen turvallisuutta (EN 1012) sekä melunmittausta (EN ISO 2151).

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja