Käsikoneet ja -työkalut

Paineilmalla tai hydrauliikkanesteellä toimivia käsityökaluja standardisoidaan mm. mekaanisen turvallisuuden, melun ja tärinän sekä merkintäkilpien suhteen. Tällaisia käsityökaluja ovat esimerkiksi erilaiset vääntimet, hiomalaitteet, porat, katkaisulaitteet ja leikkurit. Tärkein julkaisu on EN 792-standardisarja, jossa on 13 osaa. Standardin eri osat käsittelevät erityyppisiä työkaluja.

Käsityökalut ovat konedirektiivin 98/37/EY alaisia tuotteita.Käsikoneiden- ja työkalujen eurooppalaiset turvallisuusstandardit laatii  tekninen komitea CEN/TC 255 Hand-held, non-electric power tools. Safety.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 25.140 Käsikoneet ja -työkalut

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja