Pintakäsittelylaitteet

Tämä standardisointialue kattaa orgaanisilla pinnoitteilla (maalit, lakat ja vastaavat) pinnoittamiseen käytettävien koneiden ja laitteistojen (kuten esikäsittelylaitteistot, pinnoituslaitteet, pinnoitteen syöttölaitteet, pinnoituslaitokset ja kuivaimet; ei kuitenkaan valimoissa tai lämpökäsittelylaitoksissa käytettäviä laitteita) turvallista suunnittelua ja rakennetta käsittelevän standardisoinnin.

Tämän aihealueen standardit liittyvät koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (C-tyypin standardeja) ja räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävien laitteiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n ATEX-laitedirektiviin 94/9/EY.

Standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 271 Surface treatment equipment. Safety

Katso myös koneturvallisuus

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja