Paperikoneet

Suomessa on perinteisesti ollut merkittävää paperiteollisuuteen liittyvää konepajateollisuutta sekä valmistavaa teollisuutta. Paperikoneessa on jälkikäsittely mukaan lukien suuri määrä hyvin erityyppisiä koneita, joten standardeista on koottu konetyyppikohtainen standardisarja EN 1034. Standardisarja on suunniteltu 22-osaiseksi, mutta toistaiseksi vain osa niistä on julkaistu. Julkaistut osat käsittelevät esimerkiksi pituusleikkureita, päällystyskoneita ja paperikoneita. Osassa 1 käsitellään yleisiä vaatimuksia. EN 1034-standardissa annetaan lähinnä nimenomaan paperiteollisuuden laitteisiin sovellettavia turvallisuusohjeita. Paperiteollisuuden koneita koskevat standardit laatii pääasiassa tekninen komitea CEN/TC 198 Paper Machines.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja