Pakkauskoneet

Koneita koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n konedirektiivissä (98/37/EY). Koneen valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa koneen täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.

Pakkauskoneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 146 Packaging machines. Safety. Komitean toimialue kattaa pakkauskoneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 7 kappaletta, esim. EN 415-5, Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 5: Käärintäkoneet.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta

SFS-ICS 55.200 Pakkauskoneet

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja