Nosturit

Suomessa on merkittävää nosturiteollisuutta. Nostureita koskevaa standardisointia on tehty eurooppalaisella tasolla 1990-luvun alusta alkaen. Eri nosturityypeille, esimerkiksi silta- ja pukkinostureille, torninostureille ja mobiili-nostureille on laadittu omia tuotekohtaisia standardeja. Standardeissa annetaan turvallisuuteen liittyvää tietoa.
Lisäksi nosturien rakenteiden teknistä laskentaa varten on julkaistu uusi EN 13001-sarja. Sen ensimmäinen osa käsittelee suunnittelun yleisiä vaatimuksia ja toinen osa kuormituksia. Kolmas osa on tällä hetkellä tekninen spesifikaatio, eli se ei ole saanut vielä standardin asemaa. Kolmas osa käsittelee rajatummin erillisissä osissa teräsrakenteiden, köysilaitteiden sekä kisko/pyörä-kontaktin rajatiloja.

Nostureita koskevat standardit laatii pääasiassa tekninen komitea CEN/TC 147 Cranes. Safety. Alan kansainvälistä standardisointia hoitaa ISO:n tekninen komitea ISO/TC 96 Cranes.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta

SFS-ICS 53.020.20 Nosturit

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Rekisteriseloste