Nosturit

Suomessa on merkittävää nosturiteollisuutta. Nostureita koskevaa standardisointia on tehty eurooppalaisella tasolla 1990-luvun alusta alkaen. Eri nosturityypeille, esimerkiksi silta- ja pukkinostureille, torninostureille ja mobiili-nostureille on laadittu omia tuotekohtaisia standardeja. Standardeissa annetaan turvallisuuteen liittyvää tietoa.
Lisäksi nosturien rakenteiden teknistä laskentaa varten on julkaistu uusi EN 13001-sarja. Sen ensimmäinen osa käsittelee suunnittelun yleisiä vaatimuksia ja toinen osa kuormituksia.  Kolmas osa käsittelee rajatummin erillisissä osissa teräsrakenteiden, köysilaitteiden sekä kisko/pyörä-kontaktin rajatiloja.

Nostureita koskevat standardit laatii pääasiassa tekninen komitea CEN/TC 147 Cranes. Safety. Alan kansainvälistä standardisointia hoitaa ISO:n tekninen komitea ISO/TC 96 Cranes.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja