Nostolavat

Koneita koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n konedirektiivissä (98/37/EY). Koneen valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa koneen täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.

Nostolavojen eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 98 Lifting platforms ja kansainväliset standardit ISOn komiteassa ISO/TC 214 Elevating work platforms. Komiteoiden toimialue kattaa nostolavojen turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön ja ISOn sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja