Nostoapuvälineet

Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole kiinnitetty nostolaitteeseen ja jonka avulla kuormaan voidaan tarttua ja joka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai kiinnitetty itse kuormaan. Nostoapuvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset kettinkiraksit, tekstiiliraksit ja teräsköysiraksit.

Nostoapuvälineitä on standardisoitu laajasti, suunnittelun, valmistuksen, materiaalien, testaukset ja turvallisuuden suhteen. Eikä ihme; väärin suunniteltu tai viallinen nostoapuväline voi aiheuttaa mittavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Nostoapuvälineet ovat konedirektiivin 98/37/EY alaisia tuotteita.

Koneensuunnittelija joutuu joskus suunnittelemaan nostoapuvälineitä, jos markkinoilta ei löydy soveliasta valmista tuotetta. Tällöin suunnittelijan kannattaa nojautua standardiin SFS-EN 13155 Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet. Standardi antaa seikkaperäisiä ohjeita suunnittelijalle mm. riskien arviointiin ja mitoittamiseen.
Nostoapuvälineitä koskevat standardit laatii pääasiassa tekninen komitea CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories. Safety.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja