Metallien valmistus- ja muokkauskoneet

Metallien valmistuksessa ja muokkauksessa käytettäville koneille ja laitteille laaditaan turvallisuusstandardeja komiteassa CEN/TC 322. Näitä ovat mm. metallien sulankäsittelyssä, jatkuvavalussa, valssauksessa, muovauksessa, takomisessa ja pursottamisessa käytettävät laitteet.

Tämän aihealueen standardit liittyvät koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (C-tyypin standardeja).

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta

SFS-ICS 77.180 Metallurgisessa teollisuudessa käytettävät laitteet

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja