Metsäkoneet

Metsäkonestandardeja valmistellaan sekä ISO:n että CEN:n työryhmissä.
ISOn työryhmien työaiheita ovat isot metsäkoneet (esimerkiksi metsätraktorit, hakkuukoneet ja hakkurit) ja pienet metsäkoneet (moottori- ja raivaussahat, moottorikäyttöiset karsintasahat). Isoista metsäkoneista on julkaistu standardeja, jotka käsittelevät esimerkiksi metsätraktorien ja hakkuukoneiden (itsekulkevien metsäkoneiden) turvallisuutta (ISO 11850) sekä puutavaravinssien turvallisuutta (ISO 19472). Kuormatraktorin eri osat on nimetty ja määritelty standardissa ISO 13860.

Isojen (itsekulkevien) metsäkoneiden turvallisuusstandardissa ISO 11850 on runsaasti vaatimuksia, jotka lisäävät koneen turvallisuutta. Osa vaatimuksista on tehty siten, että tässä standardissa on viitattu 44 muuhun standardiin jonkin vaatimuksen ilmoittamiseksi. Viittaamalla tällaiseen viitestandardiin vältetään se, että jossain toisessa standardissa määriteltyä asiaa ei tarvitse kirjoittaa uudestaan. Viitestandardeja ovat esimerkiksi ISO 8082 (ohjaamon lujuus kaatumisen varalta), ISO 11112 (käyttäjän istuimen mitat ja muut vaatimukset) ja ISO 11169 (jarruvaatimukset). Näiden koneiden käyttöohjeiden sisällöstä annetaan ohjeita standardissa ISO 3600. Käyttöohjainten symboleita ja näyttöjen kuvatunnuksia on esitetty ISO 3767-standardisarjassa.

Moottorisahojen yleiset turvallisuusvaatimukset määrittelee standardi ISO 11681. Raivaussahojen  turvallisuusstandardi on ISO 11806.  Sahoille on myös termistöstandardit sekä melun ja tärinän mittausmenetelmästandardit sekä lukuista joukko standardeja, joiden perusteella arvioidaan sahan turvallisuutta.

CEN:n piirissä on valmisteltu standardit puunpilkkomakoneista (SFS-EN 609) ja hakkureista (EN 13525).
Osa standardeista on CEN:n ja ISO:n yhteisiä, esimerkkinä moottori- ja raivaussahastandardit (SFS-EN ISO 11681 ja SFS-EN ISO 11806). Tällöin CEN ja ISO ovat valmistelleet standardin yhteistyössä. Suomeksi on käännetty vain yleisiä turvallisuusvaatimuksia käsittelevät standardit sekä osa termistö- ja nimistöstandardeista eli standardit, joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja