Maatalouskoneet

Maatalouskoneisiin liittyvät standardit ovat EN- tai ISO-standardeja, jotka on saatettu voimaan Suomessa SFS-standardeina. Valtaosa CEN-työstä on EY:n koneturvallisuusdirektiivin käytännön soveltamiseen liittyvien koneturvallisuuden standardien laadintaa. Kun tällaista standardia koskeva viite on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, standardi on yhdenmukaistettu standardi eli sen mukaisen teknisen ratkaisun katsotaan täyttävän konedirektiivin vaatimukset. Maatalouskoneille on laadittu sekä turvallisuuden perusstandardeja että konekohtaisia standardeja.

Joillekin koneryhmille, esim. kasvinsuojeluruiskuille ja lannoitteenlevittimille, on laadittu ympäristönäkökohtiin perustuvia EN-standardeja.

Tunnetuin ja ehkä tärkein maatalouskoneisiin liittyvä ISO-standardi on ns. ISOBUS-standardi (ISO 11783-sarja), jolla määritetään avoin tiedonsiirtoprotokolla työkoneiden ja traktorin välille. Tämän sähköisen kytkennän ohella myös työkoneen ja traktorin väliset mekaaniset ja hydrauliset kytkennät on standardisoitu.

Tärkeä maatalouskoneisiin liittyvä standardi on SFS-ISO 3767 sarja, jossa esitetään eri koneryhmiin ja niiden käyttöohjeisiin liittyvät kuvatunnukset. Turvallisuuskilvet ja vaaratekijöiden kuvatunnukset on esitetty standardissa SFS-ISO 11684.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja