Lypsykoneet

Suomessa on pitkään sovellettu pohjoismaisten meijerijärjestöjen ja pohjoismaiden markkinoilla toimivien lypsykonevalmistajien laatimia pohjoismaisia lypsykonesuosituksia. Kansainvälisessä standardisointityössä on nyt otettu huomioon pohjoismaissa jo pitkään käytössä olleet, sopiviksi havaitut rakenneratkaisut ja menettelytavat. Suomessa on saatettu voimaan useita suomeksi käännettyjä lypsyä käsitteleviä SFS-ISO-standardeja:

  • SFS-ISO 3918 Lypsykoneet ja laitteet. Sanasto.
  • SFS-ISO 5707 Lypsykoneet ja laitteet. Rakenne ja suorituskyky.
  • SFS-ISO 6690 Lypsykoneet ja laitteet. Testaus.
  • SFS-ISO 20966 Automaattiset lypsykoneet. Vaatimukset ja testaus.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja