Lentokenttälaitteet

Koneita koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n konedirektiivissä (98/37/EY). Koneen valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa koneen täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.

Lentokenttälaitteiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 274 Aircraft ground support equipment. Komitean toimialue kattaa lentokenttälaitteiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 20 kappaletta.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 49.100 Lentotekniikka. Huoltolaitteet ja muu maakalusto

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja