Lämpökäsittelylaitteet

Teollisille lämpökäsittelylaitteille on laadittu omia turvallisuusstandardejaan (SFS-EN 746-1…8). Niissä esitetään laitteiden merkittävät ennakoitavissa olevat vaaratekijät ja esitetään soveltuvat turvallisuustoimenpiteet vaaratekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. Standardeissa esitetään turvallisuusvaatimukset laitteiden elinajan eri vaiheille: suunnittelulle, tilaukselle, valmistukselle, käytölle ja hävittämiselle

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja