Kumi-, muovi-, nahka- ja tekstiiliteollisuuden koneet

Koneita koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n konedirektiivissä (98/37/EY). Koneen valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa koneen täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.

Kumi- ja muoviteollisuuden koneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 145 Rubber and plastics machines. Safety. Komitean toimialue kattaa kumi- ja muoviteollisuuden koneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 20 kappaletta.

Nahkateollisuuden koneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 200 Tannery machinery. Safety. Komitean toimialue kattaa nahkateollisuuden koneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 5 kappaletta.

Tekstiiliteollisuuden koneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 214 Textile machinery and accessories ja kansainväliset standardit ISOn komiteassa ISO/TC 72 Textile machinery and accessories. Komiteoiden toimialue kattaa tekstiiliteollisuuden koneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita eurooppalaisia standardeja on tällä hetkellä 30 kappaletta. Valmiita kansainvälisiä standardeja on tällä hetkellä 178 kappaletta.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön ja ISOn sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja