Kuljettimet

Kuljetinlaitteita varten on laadittu turvallisuusstandardeja mm. hihnakuljettimia, kappaletavarakuljettimia, massatavarakuljettimia ja varastointia (siilot, bunkkerit, säiliöt) varten. Mekaanisten vaaratekijöiden lisäksi standardit käsittelevät EMC-vaatimuksia (sähkömagneettinen yhteensopivuus). Standardeissa on huomioitu EU:n konedirektiivi 98/37/EY sekä EMC-direktiivi 89/336/ETY. Turvallisuusstandardien lisäksi Suomessa on julkaistu useita kuljettimien komponentteja käsitteleviä kansallisia SFS-standardeja.

Kuljettimien eurooppalaiset turvallisuusstandardit on laatinut tekninen komitea CEN/TC 148 Continuous handling equipment and systems. Safety. Komitea on saattanut työnsä loppuun ja sillä ei ole tällä hetkellä toimintaa.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja