Köysiradat

Henkilökuljetukseen tarkoitettuja köysiratoja koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n köysiratadirektiivissä (2000/9/EY). Köysiradan valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa köysiradan täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.
Köysiratojen (mm. hiihtohissit) eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 242 Safety requirements for passenger transportation by rope. Komitean toimialue kattaa köysiratojen turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 23 kappaletta.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta

SFS-ICS 45.100 Köysiratojen laitteet

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja