Hissit

Hissejä koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n hissidirektiivissä (95/16/EY). Hissidirektiivi sisältää hissejä koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset, ja valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa hissin täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä hissin suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja standardeja.

Eurooppalaiset hissistandardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 24 kappaletta, esim. sähkökäyttöisten ja hydraulisten hissien turvallisuutta käsittelevät standardit EN 81-1 ja 2 sekä liukuporrasstandardi EN 115-1. Kansainväliset hissistandardit laaditaan ISOn komiteassa ISO/TC 178 Lifts, escalators and moving walks. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 23 kappaletta, esim. hissien mittastandardi ISO 4190-1.

METSTAn kotisivuilta löytyy verkkojulkaisu, jossa on koottuna yhteen standardisointiin ja lainsäädäntöön liittyvää hissejä ja liukuportaita käsittelevää julkista aineistoa niin, että lukijoilla on mahdollisuus tutustua tarkemmin tämän alan voimassa oleviin määräyksiin ja niiden pohjalla oleviin direktiiveihin sekä standardisointiin.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön ja ISOn sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja