Painelaitteet

Painelaitteita koskevat vaatimukset esitetään EU:n painelaitedirektiivissä (97/23/EY), joka on ns. uuden lähestymistavan (New Approach) direktiivi, jonka käytännön soveltamisessa eurooppalaisilla yhdenmukaistetuilla standardeilla on keskeinen asema. Koska painelaitedirektiivi sisältää vain painelaitteita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset, voi valmistaja tai muu markkinoille saattaja olettaa painelaitteen täyttävän direktiivin vaatimukset ko. standardin soveltamisalan osalta käyttämällä painelaitteen suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja standardeja. Tällaisia on laadittu m.m. painesäiliöille (EN 13445), teollisuusputkistoille (EN 13480), vesiputkikattiloille (EN 12952) ja tulitorvikattiloille (EN 12953). Lisäksi kryolaitteille on tehty lukuisia standardeja.

Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät SFS:n verkkokaupan luettelosta:

SFS-ICS 23.020.01 Painelaitteet (Painesäiliöt)
SFS-ICS 23.040 Putkistot ja niiden osat (Vesiputkikattilat)
SFS-ICS 27.060 Polttimet. Kattilat (Tulitorvikattilat)
SFS-ICS 27.040.01 Putkistot ja niiden osat, yleistä (Teollisuusputkistot)
SFS-ICS 23.040.60 Laipat, liittimet ja muut putkiliitokset
SFS-ICS 23.020.40 Kryolaitteet

Lisätietoja koneturvallisuuden standardisoinnista on Metsta ry:n painelaitteiden verkkojulkaisussa


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja