Meluntorjunta

Tämä standardisointialue kattaa kone- ja laitemeluun liittyvät perusstandardit, meluntorjunnan standardit (esim. vaimentimien, seinäkkeiden, koteloiden akustiset vaatimukset), melualtistuksen mittaamisen sekä tuotteiden melunmittausmenetelmien perusstandardit (esim. koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen melunmittausmenetelmät).

Osa tämän aihealueen standardeista liittyy koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (B-tyypin standardeja). Standardit laaditaan komiteoissa ISO/TC 43 Acoustics, ISO/TC 43/SC 1 Noise ja CEN/TC 211 Acoustics. Tämän lisäksi tuoteryhmäkohtaisia melunmittausmenetelmiä laaditaan lukuisissa tuotekohtaisissa ISO/IEC- ja CEN/CENELEC-komiteoissa.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja