Mekaaninen värähtely

Tämä standardisointialue kattaa mekaaniseen värähtelyyn ja iskuihin liittyvät perusstandardit, tuotteiden tärinänmittausmenetelmien perusstandardit (esim. koneiden, laitteiden ja rakenteiden aiheuttaman tärinäpäästön tai niistä aiheutuvan tärinäaltistuksen mittaus) sekä värähtelymittauksiin perustuvan kunnonvalvonnan standardit.

Osa tämän aihealueen standardeista liittyy koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY (B-tyypin standardeja).

Standardit laaditaan komiteoissa CEN/TC 231 Mechanical Vibration and Shock ja ISO/TC 108 Mechanical Vibration and Shock. Lisäksi tuotekohtaiset CEN/TC:t saattavat laatia laiteryhmäkohtaisia tärinänmittausmenetelmiä.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:

Koneturvallisuus

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja