Koneenosat

Komitean ISO/TC 4 Rolling bearings toimialue kattaa kaiken tyyppisten ja kokoisten vierintälaakereiden, niiden apulaitteiden sekä pallomaisten liukulaakereiden standardisoinnin. Valmiita ISO-standardeja on tällä hetkellä 62 kappaletta, esim. ISO 3290-1, Rolling bearings. Balls. Part 1: Steel balls.

Komitean ISO/TC 14 Shafts for machinery and accessories toimialue kattaa akseleiden, kiilojen ja kiilaurien jne. standardisoinnin. Valmiita ISO-standardeja on tällä hetkellä 7 kappaletta, esim. ISO 4156-1, Straight cylindrical involute splines. Metric module, side fit - Part 1: Generalities.

Komitean ISO/TC 60 Gears toimialue kattaa hammaspyörien standardisoinnin, mukaan lukien terminologia, nimellismitat, toleranssit sekä valmistus- ja tarkastustyökalut. Valmiita ISO-standardeja on tällä hetkellä 29 kappaletta, esim. ISO 54, Cylindrical gears for general engineering and for heavy engineering. Modules.

Komitean ISO/TC 123 Plain bearings toimialue kattaa liukulaakereiden standardisoinnin: luokitukset, määritelmät, terminologian, materiaalit, mitat, toleranssit sekä testi- ja laadunvalvontamenetelmät. Valmiita ISO-standardeja on tällä hetkellä 69 kappaletta, esim. ISO 7146-1, Plain bearings. Appearance and characterization of damage to metallic hydrodynamic bearings. Part 1: General.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja