Hydrauliikka ja pneumatiikka

ISO:n teknisen komitean 131 työkohteena on standardisointi fluiditekniikan alueella. Tähän sisältyvät hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmät ja komponentit, niihin liittyvä terminologia, rakenne, mitoitus, turvallisuusvaatimukset sekä testaus ja tarkastusmenetelmät.

ISO/TC 131:n työstä on seuraavia etuja: fluidijärjestelmien yksinkertaisempi ja parempi rakenne ja yhteensopivuus, parantunut turvallisuus ja luotettavuus, kustannussäästöt, ympäristönäkökohtien parempi huomioiminen, valmistajien ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen paraneminen, vuotojen vähentäminen ja eliminoiminen sekä kansallisten ja alueellisten standardien yhdenmukaistuminen. Fluiditekniikan termejä käsittelee standardi SFS-EN 5598 ja piirustusmerkkejä standardi SFS-ISO 1219-1.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja