Kone- ja laitesuunnittelu

Kone- ja laitesuunnittelun standardisointi käsittää kaikenlaisten mekaanisten laitteiden kuten koneiden, painelaitteiden, kulkuvälineiden, mekaanisten voimansiirtojärjestelmien sekä koneiden ja laitteiden osien standardit. Käsitteellä mekaaniset laitteet tarkoitetaan tässä yleisesti kaikkia muita laitteita paitsi sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
Kone- ja laitesuunnittelun standardisointi sisältää tyypillisesti tiettyä mekaanista tuotetta tai tuotteen tiettyä ominaisuutta, suorituskykyä, osaa tai osajärjestelmää koskevia standardeja. Tällaiset standardit ovat yleensä yksityiskohtaisia ja toisinaan määrittävät tarkasti, miten mahdollisia horisontaaleja ja yleisiä periaatteita sisältäviä standardeja sovelletaan kyseessä olevaan mekaaniseen laitteeseen.

Kone- ja laitesuunnittelun standardit liittyvät mm. tuotteiden yhteensopivuuteen, suorituskyvyn luokitukseen tai mittaamiseen, mitoitukseen, turvallisuuteen, terminologiaan ja ominaisuuksien mittausmenetelmiin. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat standardit ovat yleensä tuotteiden suunnittelijoiden kannalta tärkeimpiä standardeja, koska ne ohjaavat ja määrittävät suoraan suunnitteilla olevan tuotteen ominaisuuksia.

Katso myös:

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja