Kone- ja metallialan standardisoinnilla on pitkät perinteet. Vuonna 1924 Suomen Konepajainsinööriyhdistys ry:n aloitteesta perustettiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Varsinainen metallialan standardisointiin keskittyvä yhteisö perustettiin vuonna 1947, jolloin erityisen tarpeen tuotannon tehokkuuden lisäämiseen standardisoinnin avulla aiheutti sotakorvausten maksaminen. Nykyään kone-, tuotanto- ja materiaalitekniikan standardisoinnista vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (METSTA ry).

METSTA ry:n eurooppalainen standardisointi liittyy yli 30:een direktiiviin kattaen noin 110 CENin teknistä komiteaa. Kansainvälisiä, ISO, komiteoita METSTAlle kuuluu yli 70 kappaletta. Työkohteita eli valmisteilla olevia standardeja on laadinnassa METSTA ry:n toimialueen CENin ja ISOn komiteoissa yhteensä noin 1 500 kappaletta ja valmiita standardeja on yhteensä noin 6 500 kappaletta. Suomen kielelle näistä on käännetty noin 25%.

Kansallinen vaikuttaminen eurooppalaisiin (EN) ja kansainvälisiin (ISO) standardeihin tapahtuu osallistumalla kansallisiin standardisointikomiteoihin. Kansallisia standardisointikomiteoita METSTA ry:llä on yhteensä noin 80 ja näissä komiteoissa seurataan ja vaikutetaan CENin ja ISOn vastinkomiteoiden standardisointiin.

METSTA ry:n tarkoituksena on edistää standardisoinnin avulla suomalaisen teknologiateollisuuden kuten kone- , metallituote ja metallin jalostusteollisuuden kilpailukykyä sekä alan ja käyttäjän turvallisuutta. Lisäksi yhdistyksen tehtävänä on turvata alan yrityksille ja yhteisöille edellytykset osallistua toimialan standardisointityöhön ja huolehtia alan teollisuuden tarvitsemien SFS–standardien laadinnasta. Lisätietoa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry:stä löydät nettisivuiltamme.

Teknologiateollisuus edustaa 60%:a koko Suomen viennistä sekä 75%:a Suomen koko elinkeinoelämän t&k – investoinneista. Toimiala työllistää suoraan 270 000 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja