Muovit

Suuri osa alan standardeista koskee muovien testausta. Muovialalla on tullut viime aikoina esiin erityisesti muovien kierrätys, biohajoavuus, samoin erilaisten esim. puu-muovikomposiittien merkitys on lisääntynyt, ja niiden osalta tehdään paljon tuotekehitystä. Useat maat ovat siirtymässä omista kansallisista standardeistaan kansainvälisten ISO-standardien soveltamiseen, mikä lisää entisestään ISO-työhön osallistumisen tärkeyttä. Suomen tavoitteena on, että alan suomalaisilla yrityksillä on uusin standardeihin liittyvä tieto ja että standardit ovat suomalaisille käyttökelpoisia ja ottavat riittävästi huomioon eri materiaaleihin liittyvät näkökohdat.

Muovin toimialalla on hyvin paljon standardeja, ja niillä on myös kysyntää. Ala on hyvin laaja, ja standardisointityössä onkin pienen maan keskityttävä tärkeimpiin kohteisiin. Suomi on omalta osaltaan vienyt eteenpäin kansainvälisten standardien implementoimista eurooppalaisiksi standardeiksi. Tämä on tärkeää, jotta vältytään päällekkäiseltä standardisointityöltä ja erilaisilta testausmenetelmiltä ja spesifikaatioilta. Muovikomposiittien markkinoille tuleminen vaikuttaa standardisointityön lisääntymiseen. Standardisointi vaikuttaa kansallisten muovikomposiitteja valmistavien yritysten kilpailukykyyn ja edesauttaa niiden pysymistä alan johtavina valmistajina kansainvälisesti.

Lue lisää Kemesta ry:n sivuilta


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja