Kumi

Kumialaan liittyvät standardit laaditaan Kemesta ry: alaisissa komiteoissa. Kumiteollisuuden koneiden ja laitteiden standardisoinnista vastaa METSTA. Laitestandardeihin liittyy olennaisena osana myös koneturvallisuus.

Suomen kumiteollisuudelle standardisointityö on tärkeää. Suomen ilmasto on kumituotteiden käytön kannalta erittäin vaativa. Suomen tavoitteena on alan teollisuuden pysyminen tietoisena tulevista vaatimuksista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin. Myös standardien käytettävyys pohjoisissa olosuhteissa on asia, josta tulee huolehtia.

Kumituotteita on Suomessa valmistettu jo 1800-luvun lopusta lähtien. Kumiala on maailmalla erittäin kilpailtu, joten kansallinen kumiteollisuus on joutunut erikoistumaan tuotteissaan. Standardisointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen. Kansallisesta tuotannosta viedään ulkomaille kaksi kolmasosaa, joten standardisoinnilla vahvistetaan alan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Rankan ilmaston vaikutusten huomioon ottamisessa kumituotteiden standardisoinnissa on kansallisesti tärkeää kumiteollisuudelle.

Lisätietoa kumiteollisuudesta löydät Kumiteollisuus ry:n kotisivuilta


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja