Räjähteet ja ilotulitteet

Siviiliräjähteiden standardisointityö kuuluu kokonaisuudessaan uuden menettelytavan piiriin ja CEN/TC 212:n työ liittyy kiinteästi ilotulitedirektiiviin, joten niilla on suuri merkitys alan lainsäädännön kannalta. Standardisointiin osallistumalla saadaan selville alan uusin tieto sekä mahdollisuus ajaa kansallisesti tärkeiden asioiden, mm. pohjoisten olosuhteiden, huomioon ottamista tulevissa standardeissa. Räjähteisiin ja ilotulitteisiin liittyy runsaasti turvallisuuskysymyksiä, joiden edistämiseen vaikutetaan standardien avulla. 

Ilotulitteiden standardisointi on ollut viime vuosina hyvin vilkasta. Standardien uusimiseen vaikuttaa alan lainsäädäntö, ilotulitedirektiivin uusiminen ja sen vieminen Suomen lainsäädäntöön. Standardisointi auttaa alan suomalaisia yrityksiä pysymään tietoisina alan uusimmista ja tulevista vaatimuksista, vaikuttamaan niihin ja samalla huolehtimaan niiden kilpailukyvystä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Aihealueen standardisoinnista vastaa Kemesta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja