Pinta-aktiiviset aineet

Alueen standardointi sisältää pinta-aktiivisten aineiden ja niiden seostan luokitusta, terminologiaa, näytteenottoa, fysikaalisia, kemiallisia ja muita testimenetelmiä sekä tuotteiden laatuluokitusta, teknisiä tietoja jne. Standardien tuloksia käytetään hyväksi kaupassa myytävissä tuotteiden tuoteselosteissa.

Nykyään useimmilta kaupattavilta tuotteilta vaaditaan tuoteselosteet, joissa osoitetaan tuotteen täyttävän tekniset ja turvallisuusmääräykset ennen niiden pääsyä markkinoille. Luotettavien testitulosten osoittaminen standardien avulla ovat erittäin tärkeitä kun tehdään päätöksiä tuotteiden ostoista ja käytöstä. Tulossa olevat biopohjaiset pinta-aktiiviset aineet tulevat korvaamaan fossiilisia aineita tuotteissa, joka samalla säästää ympäristöä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lue lisää Kemestan kotisivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja