Lannoitteet ja kalkitusaineet

Standardisoinnissa seurataan ja osallistutaan lannoitteisiin ja kalkitusaineisiin liittyvien merkintöjen, fysikaalisten ja kemiallisten testimenetelmien sekä turvallisuuteen liittyvien standardien valmistelua. Työskentelyn pääpaino on kauan ollut eurooppalaisessa standardisoinnissa, mutta myös kansainvälinen taso on jälleen aktivoitunut.

Lannoite- ja kalkitusaineteollisuuden eurooppalainen standardisointityö liittyy voimakkaasti alan lainsäädäntöön, jonka uusiminen sekä EU-tasolla että sen myötä Suomessa on parhaillaan menossa. Standardisoinnin ja standardisointityöhön osallistuvien henkilöiden panos tulee olemaan entistä suurempi uudistettavassa lannoitelainsäädännössä, joka tulee sisältämään myös kalkitusaineet, orgaaniset lannoitteet sekä teollisuuden sivutuotteiden käyttämisen lannoitteena. Eurooppalainen standardisointityölle on komission mandaatit (M/335, M/418 and M/454). 

Suomi on toiminnallaan saanut edistettyä testimenetelmien kehittämistä sellaisiksi, että ne soveltuvat alan suomalaisten tuottajien käyttöön. Myös lannoitedirektiivien ja standardien keskinäistä yhteyttä on saatu selkiytettyä. Asiaan on vaikuttanut se, että työhön osallistuu sekä yritysten että viranomaisten edustajia. Työssä voidaan vaikuttaa alan suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä ja edistää lannoiteturvallisuutta.

Lue lisää Kemesta ry:n sivuilta

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja