Kemikaalit

Kemikaaleihin liittyvää standardisointia tehdään monella taholla, ja se jakautuu usean eri teknisen komitean alueelle. Monet Kemesta ry:n standardisointialueet käsittelevät kemikaaleja joltakin kannalta, esim. maalit, liimat, ilotulitteet, muovit, lannoitteet, pinta-aktiiviset aineet, pigmentit, räjähteet, kosmetiikka, biopohjaiset tuotteet, pinta-aktiiviset aineet ja kaasujen analysointi. Kemikaaleja suoranaisesti käsittelevä tekninen komitea on ISO/TC 47 Chemistry. ISO/TC 47 työn tavoitteena on laatia standardeja yleisesti koko kemianteollisuudelle erityisesti peruskemiallisille tuotteille, joita käytetään laajasti eri toimialueilla ja joita mitkään muut ISO tekniset komiteat ei laadi.

Kemian alan standardisointi liittyy läheisesti kemikaaleja koskevaan lainsäädäntöön ja kemikaaliturvallisuuteen sekä ympäristöasioihin.

Koska kemikaalien riskinhallinta ympäristö-, terveys- ja turvallisuus-asioissa (EHS) on maailmanlaajuinen kysymys, pyrkii ISO/TC 47 kehittää testimenetelmiä vaarallisten aineiden määrittämiseksi kemiallisista tuotteista. Vaaralliset aineiden käyttö on hyvin säädeltyä toimintaa ja siten niiden määrittäminen standardien mukaan edistää kemiallisten riskien vähenemistä sekä helpottaa maailmanlaajuisesti kaupan tuotteiden liikkumista.

Kemikaaleja käsittelevää standardisointia tehdään myös muiden toimialayhteisöjen vastuualeilla. Esimerkiksi vesikemikaalien standardisointi on osa METSTA ry:n vesijärjestelmät-standardisointityötä, ja SFS:n toimialayhteisövastuuna on ympäristöalan horisontaalistandardisointi, jossa myös käsitellään kemikaaleihin liittyviä asioita.
 


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja