Kemia

Kemesta ry vastaa kemian alan standardisoinnista Suomessa. Standardisointijaostossa toimii kahdeksan työryhmää, jotka perehtyvät oman erityisalueensa standardisointiin. Niillä alueilla, j joilla ei ole kansallista standardisointikomiteaa ja joiden standardisointiin liittyvät lausunnot Kemesta ry:n toimisto hoitaa erillisten sähköisten jakelulistojen mukaisesti. Työryhmien jäsenet osallistuvat aktiivisesti sekä eurooppalaiseen CEN- että kansainväliseen ISO-standardisointityöhön.
 
Nanoteknologia on laajasti kasvava kemiantekniikkaankin liittyvä alue. Nanotekniikan standardisoinnista vastaa METSTA.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja