Bioteknologia

Bioteknologia on kansainvälinen ja voimakkaasti kehittyvä ala, jonka laajat sovellusalueet ulottuvat terveydenhuollosta maatalouteen ja ympäristönsuojeluun. Bioteknologia hyödyntää eläviä organismeja, niiden osia tai ominaisuuksia tuotteissa, tuotantoprosesseissa tai palveluissa. Standardisoinnilla pyritään harmonisoimaan uutta teknologiakenttää. Kansainvälinen standardisointi tulee sisältämään alueen terminologian, biopankit ja bioresurssit, analyysimenetelmät, bioprosessoinnin, tietojen käsittelyn sekä metrologian.

Bioteknologian tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat ja kasvun ennustetaan olevan voimakasta tulevaisuudessa sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Bioteknologian sovelluksilla on kasvava kysyntä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon tuotannon, ympäristön suojelun ja teollisen tuotannon alueilla.

Tutustu Kemesta ry:n kotisivuilla

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja