Kemia ja muovi

Kemian ja muovin alan standardisointiin sisältyy kemian, muovin ja muovituotteiden sekä kumiin ja kumituotteisiin liittyvä standardisointi. Aihealueet käsittävät mm. sellun, paperin ja kartongin, kalusteiden, maalien, lannoitteiden, kosmetiikan, räjähteiden, ilotulitteiden ja kuljetettavien kaasusäiliöiden standardisoinnin. Alueeseen kuuluu myös joukko bio-alkuisia standardisointiaiheita, kuten biopohjaiset tuotteet, biomassan kesätävyyskriteerit, bioteknologia ja kiinteät biopolttoaineet.

Suomessa tämän alan standardisoinnista vastaavat seuraavat toimialayhteisöt:

Kemesta ry
Muoviteollisuus ry

Kemesta ry:n vastuulla on lisäksi standardisointialueita, joilla ei ole kansallista standardisointikomiteaa ja joiden standardisointiin liittyvät lausunnot Kemesta ry:n toimisto hoitaa erillisten sähköisten jakelulistojen mukaisesti:

  • Biomimetiikka
  • Fotokatalyysi
  • Kemikaalit
  • Kosmetiikka
  • Pinta-aktiiviset aineet

Kemesta ry

Kemesta ry:n vastuulla ovat Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n aikaisemmat standardisointitoiminnot. Sen jäseniä ovat :

  • Kemianteollisuus ry
  • Kumiteollisuus ry
  • Metsäteollisuus ry
  • Väriteollisuusyhdistys ry


Kemesta ry on aloittanut toimintansa vuoden 2013 alussa.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja